Tussenschoolse Opvang (TSO)

Overblijfmogelijkheden
Op school kan uw kind tussen de middag overblijven op dagen waarop ’s middags ook school is. De kinderen blijven onder begeleiding van een overblijfkracht gedurende de gehele overblijf. Dus ook als de kinderen buiten spelen.

TSO leiding
Ons team, dat bestaat uit enthousiaste overblijfkrachten, verzorgt op vaste dagen het overblijven. De overblijfkrachten hebben ervaring in de praktijk en werken aan deskundigheidsbevordering door het volgen van cursussen. Het aantal overblijfkrachten per dag is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen: Gemiddeld 1 overblijfkracht per 15 kinderen.

Maaltijd
• De kinderen eten hun zelf meegenomen lunch (brood, drinken en evt. fruit) op tijdens het overblijven.
• Liever geen koolzuurhoudende drank, maar wel melk of limonade.
• Geef géén snoep of chips mee aan uw kinderen. Ontbijtkoek, liga of sultana is een goede vervanger.
• De kinderen krijgen meestal een koekje van de overblijfkrachten.
• Er wordt gezellig aan tafel gegeten.
• De kinderen worden gestimuleerd om in ieder geval 1 boterham te eten (wat niet opgegeten wordt, gaat mee terug naar huis).
• Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind?

Aanmelden
Als uw kind voor het eerst bij ons op school komt is het noodzakelijk om uw kind aan te melden op de website van tso-assistent.net.
U dient zich eerst eenmalig te registreren met brinnummer en ouderregistratiecode zoals hieronder vermeld (probeer niet in te loggen met deze registratiecodes).

Ga voor de eenmalige registratie naar www.tso-assistent.net (dus niet.nl) en klik daar op EENMALIG REGISTREREN.

U kunt hier uw inlogcode aanvragen

Als de registratie succesvol is, bent u meteen ingelogd. U ontvangt geen inloggegevens per email. Onthoud/bewaar uw inloggegevens dus goed!

Heeft u zich eenmaal geregistreerd, doe dit dan onder geen beding een tweede keer. Bent u uw inloggegevens vergeten, klik dan in het inlogscherm op vergeten inloggegevens opvragen. Blijkt uw emailadres onbekend, neem dan contact op via support@tso-assistent.nl

U kunt als ouder/verzorger voortaan op flexibele wijze de overblijf van uw kind via de site reserveren. In geval van onverwachte afwezigheid van uw kind kunt u net zo makkelijk weer annuleren. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Let op: tot 10.00 uur kunnen er wijzigingen worden aangebracht voor de desbetreffende dag.

We krijgen op deze manier betere controle over de aan- en afwezigheid van uw kind en kunnen gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Bij niet afgemelde afwezigheid of bij niet aangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden meteen bericht ontvangen per email.

Ouders/verzorgers die niet beschikken over internet willen wij vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat we een oplossing kunnen bedenken.

Voor uitleg van de werkwijze van het systeem kunt u kijken onder het vraagteken dat u in ieder scherm vindt. Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder DOWNLOADS als u bent ingelogd.

Kosten
U betaalt alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten (mits er op tijd is afgemeld). De financiële afwikkeling gebeurt altijd achteraf en na ontvangst van een gespecificeerde declaratie. Wij streven ernaar u 1x per maand een declaratie te mailen.
De kosten per overblijfbeurt zijn € 1,50 per kind.

Op school
• Kinderen van groep 1, 2 en 3 die overblijven, gaan niet met de rij mee naar buiten, maar worden in de groep overgedragen door de leerkracht aan de overblijfkracht.
• De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan om 12.00 uur zelf naar de overblijfruimte.
 

Contact

Indien u vragen of klachten heeft, kunt u die aan Marlies Groenendijk (coördinator TSO) doorgeven.
De coördinator legt verantwoording af aan de directie.

ons e-mailadres is: overblijf@kompas-alblasserdam.nl

U kunt hier de regels voor de kinderen tijdens het overblijven downloaden.