De schooltijden zijn ’s morgens van 8.30 – 12.00 uur
en ’s middags van 13.00 – 15.00 uur.
Woensdagmorgen van 8.30 – 12.30 uur.
Groep 1 – 4 heeft op vrijdagmiddag vrij.