Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Drechtsteden (28.09).  Een samenwerkingsverband is een geheel van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs dat het onderwijs van kinderen van 4 tot 12 in een bepaalde regio verzorgt. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor Passend Onderwijs in de regio.

Werkzaamheden waarmee zij ons ondersteunen zijn vooral het testen en/of observeren van leerlingen met leer - en gedragsproblemen, het schrijven van onderzoeksverslagen en het adviseren hoe we deze kinderen het beste kunnen helpen. Hiernaast ondersteunen zij de scholen  binnen het samenwerkingsverband in hun onderwijsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid en het onderwijs aan leerlingen voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is.