De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat voor onze school op dit moment uit 14 leden. Zij worden ook wel de hulptroepen van de school genoemd.

Nieuwe leden worden door de OR zelf gekozen en daarna aan alle ouders voorgedragen. Uit haar midden kiest de OR een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

De OR heeft een aantal taken t.w.:

- Het ondersteunen van het team bij het organiseren van diverse activiteiten gedurende het schooljaar zoals o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstvieringen, sportactiviteiten, verkeersexamen, schoolfotograaf, excursies, schoolreis, schoolfeesten, afscheid groep 8 etc.

- Het inkopen van de sinterklaascadeautjes en de kersttraktaties.

- Het organiseren van het Paasontbijt.

- De OR verzorgt de thema boekentafel en draagt zorg voor het aanbod van de leesboeken in de klassen.
- De OR is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage.

De OR vergadert ongeveer 5x per schooljaar. Bij de vergadering is ook een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Dit schooljaar zijn dat Jeanine Poirot en Laura van de Berg.

De OR levert in principe voor iedere groep een klassenmoeder, die contactpersoon is tussen ouders en leerkrachten. Zij regelt o.a. vervoer en/of begeleiding bij diverse activiteiten en excursies.


De klassenmoeders voor het lopende schooljaar zijn:

1A/2A Marielle Bas  
1B/2B Leonie Kortleve  
1C Fiona Baars  
3A Bea van Walraven  
3B Joke Goudswaard  
4A Charlotte Blok/Marijke v Waveren  
4B/5B Yvonne Malschaert  
5A Hanneke Schutte  
6 Annette Veldhuizen/ Jolanda Leeman  
7A Lieske Hage  
7B Frida den Ouden  
8 Monique Barendrecht en Nella Kruithof  

 

Als ouderraad zullen wij regelmatig een beroep doen op andere ouders om activiteiten mogelijk te maken. Wij gaan er vanuit dat u net zo enthousiast bent als ons. Zo kunnen wij er met elkaar een mooie schooltijd van maken voor de kinderen.