De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat voor onze school op dit moment uit 12 leden. Zij worden ook wel de hulptroepen van de school genoemd. Voor dit schoolseizoen zijn dit: Andrea, Bea, Deborah, Leonie, Mandy, Marielle, Naomi, Renate, Rosanne, Wilma, Zinnia en Fiona

Nieuwe leden worden door de OR zelf gekozen. Uit haar midden kiest de OR een voorzitter, en een penningmeester.

De OR heeft een aantal taken t.w.:

- Het ondersteunen van het team bij het organiseren van diverse activiteiten gedurende het schooljaar zoals o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstvieringen, sportactiviteiten, verkeersexamen, schoolfotograaf, excursies, schoolreis, schoolfeesten, afscheid groep 8 etc.

- Het inkopen van de sinterklaascadeautjes en de kersttraktaties.

- Het verzorgen van de cadeaumand.

- Het organiseren van het Paasontbijt.
- De OR is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage.

De OR vergadert ongeveer 5x per schooljaar. Bij de vergadering is ook een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Dit schooljaar zijn dat Wilma van Asperen en Laura van de Berg.

De OR levert in principe voor iedere groep een klassenmoeder, die contactpersoon is tussen ouders en leerkrachten. Zij regelt o.a. vervoer en/of begeleiding bij diverse activiteiten en excursies.

De klassenmoeders voor het lopende schooljaar zijn:

1A/2A Cindy Korbijn  
1B/2B Mandy van Noort  
1C Elina Hoek  
3 Patricia van Asperen  
4A Emmely Post  
4B/5B Hanneke Koppen  
5A Leontine van Eersel  
6A Angela den Breejen  
6B/7B Annette Boer  
7A Femke van de Rhee  
8 Annette Veldhuizen  
8 Jolanda Leeman  


Als ouderraad zullen wij regelmatig een beroep doen op andere ouders om activiteiten mogelijk te maken. Wij gaan er vanuit dat u net zo enthousiast bent als ons. Zo kunnen wij er met elkaar een mooie schooltijd van maken voor de kinderen.

Heeft u ook interesse om deel te nemen in de Ouderraad, laat het ons gerust weten!