Bestuur

School met de Bijbel ‘Het Kompas’ is de enige school van de ‘Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met den Bijbel te Kinderdijk, gemeente Alblasserdam’. De Vereniging handelt overeenkomstig de statuten waarin o.a. is opgenomen:

Artikel 2: Het doel van de Vereniging is de Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel voor primair onderwijs te Kinderdijk, gemeente Alblasserdam. Haar grondslag is het eeuwig en blijvend Woord van God. Haar beginsel is, dat opvoeding en onderwijs geheel in overeenstemming moet zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.

Het bestuur van de Vereniging bestaat op dit moment uit 9 leden. Onder hun verantwoordelijkheid valt het reilen en zeilen op school. Gemiddeld 9x per kalenderjaar komt het uitvoerend bestuur samen met het leiderschapsteam bij elkaar om allerlei zaken te bespreken. Het toezichthoudend bestuur bevraagt het dagelijks bestuur en leiderschapsteam zo'n 3x per jaar op verschillende onderwerpen, zoals financiën, huisvesting, onderwijs en kwaliteit.

Eenmaal per jaar (medio mei/juni) schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit. De leden krijgen dan inzage in de financiën van de Vereniging en de school, maar ook krijgen zij het jaarverslag van directie en bestuur. Ook wordt er eventueel afscheid genomen van aftredende bestuursleden en/of worden er nieuwe bestuursleden voorgesteld en (her)benoemd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende mensen:


Dagelijks/uitvoerend bestuur:

Mw. M.S.D. (Maryline) Preesman (Penningmeester)

Dhr. J.D. (Hans) Boom (Huisvesting/Bouwzaken)

Mw. M.C. (Marlies) Groenendijk (Secretaris)


Toezichthoudend bestuur:

Dhr. T. (Tim) Reijm (Voorzitter)

Dhr. J.W. (Jan Willem) Bongers

Mw. J. (Judith) Kuipers

Mw. R. (Roselie) van Middelkoop

Mw. N.L. (Nelleke) Plaisier

Dhr. B. (Bram) Schep


De bestuursleden zijn via mail bereikbaar. Het algemene mailadres van het bestuur is bestuur@kompas-alblasserdam.nl. De persoonlijke mailadressen zijn op de volgende wijze samengesteld: voornaam.achternaam@kompasalblasserdam.nl