Er klonk gestommel op de trap. Grote groepen met kinderen liepen met een boek onder hun arm de trap af. Ze waren op weg naar de jongere kinderen. Schoorvoetend stonden ze aan de deur van het klaslokaal van een andere groep. Keurig vroegen ze om een kind, die ze dan mochten voorlezen. Hoewel sommige jonge kinderen dit nog spannend vonden, mochten ze mee naar een plekje binnen de school. Daar werden ze op eigen niveau voorgelezen door kinderen uit een andere klas. Er vonden soms ontroerende herenigingen plaats tussen broers en zussen, alsof ze elkaar jaren uit het oog verloren waren. Met rode wangen van de spanning en soms een duim in de mond, luisterden de jongere kinderen naar de verhalen. Vol enthousiasme en met grote gebaren kwamen de woorden uit de monden rollen. Wat zijn verhalen toch prachtig.. Het was een leeswaardige afsluiting van de nationale voorleesdagen!

Klik hier om de foto’s te bekijken

 

 

Delen:

 

Terug naar overzicht

 

Nationale voorleesdagen